Penzión Resla pri Klopačke

OZNAM:

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na rozsiahlejšiu rekonštrukciu ineteriéru a zmenu nájomcu bude prevádzka Penziónu Resla uzavretá najneskôr do 15.6.2020. Vzhľadom na vyššie uvedené, je potrebné, aby ste si svoje pôvodné rezervácie nechali potvrdiť ešte raz už novým správcom. Nové rezervácie budeme príjmať od 01.06.2020. O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať. 

Ďakujeme za pochopenie.


Penzión Resla pri Klopačke sa nachádza v centre Banskej Štiavnice pri historickej budove baníckej Klopačky. Klopačka je 2-poschodová renesančno-baroková stavba z roku 1681.. Budova penziónu pochádza z 15 st. je národnou kultúrnou pamiatkou. Pamiatkový výskum preukázal jeho neskorogotické 2-podlažné jadro. Jeho súčasná podoba je výsledkom stavebného vývoja v každom ďalšom slohovom období. Objekt v každej časti svojich konštrukcií nesie slohovo čitateľné stopy, ako sú barokové a renesančné výmaľby na fasáde, gotický portál na poschodí, jednoduchý kamenný portál na prízemí, drevené trámové stropy a klenby. Budova bola zrekonštruovaná a daná do prevádzky v roku 2006. Z penziónu Resla je jeden z najkrajších výhľadov na mesto Banská Štiavnica, ktoré je zapísane na zozname UNESCO.